Gedigitaliseerde boeken

Titel (zoals in boekbestand WRF vermeld) Auteur (zoals in boekbestand WRF vermeld) Jaar WRF
Échos limbourgeois Auguste Clavareau 1842
Schinderhannes : opera-bouffe in twee aktes door Emile Seipgens; opvoeringen door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor : 1880-1980 1980
De kapelaan van Bardelo : tonelen uit Limburg Emile Seipgens; [in moderne spelling omgezet door Paul C.H. van der Goor] 1977
In en om het kleine stadje : Limburgsche schetsen en novellen Emile Seipgens; met een penteekening van Henri Luyten   1887
De akkoorden van het gemoed : het literaire leven in Roermond in de negentiende eeuw : een bloemlezing ingel. en samengest. door Peter Nissen 1986
Kint geer eur eige stad? : de historie van Mestreech aon de Mestreechteneers vertèld : mèt ill. en 'n alfabetiese lies vaan naome door Edm. Jaspar 1960
Memoriaal : herinneringsbeelden met enige portretten en naamregister H.H. Knippenberg 1949
De korrel in de voor Marie Koenen 1941
Peel omnibus door H.H.J. Maas; gepres. en ingel. door Toon Kortooms 1969
Sjengske door Sjesco Orenz; met teekeningen van Harry Lips 1945
Onder den rook der mijn : eene novelle uit Limburg door Felix Rutten 1914
Toskane, druivenland Felix Rutten 1962
Hazegerf Fr. Schleiden 1947
Der brand va Bellent : e drama i 3 bedrieve i Ville geschit i 1740 durch Fr. Schleiden 1927
De koel i Lutterendal : i 3 bedrieve durch Fr. Schleiden 1947
Heerlen een stad Willem K. Coumans 1961
Mestreechter spraok, doe zeute taol! : 'n klein käös oet 'ne groete veurraod door H.J.E. Endepols 1943
De weg over de grens : roman Paul Haimon 1958
Maastrichtse sonnetten Leo Herberghs; [penteek. van Han Jelinger] 1954
Der Koehp va Hehle in de sjlag va Waterloo : ee Hehlisj vertelsel durch M.J.H. Kessels 1922
Toplöss : roman Peter Lenssen 1989
Limburg aan de galg : de legende van de Bokkerijders en de geschiedenis van hun lot Frans van Oldenburg Ermke 1966
Jongens op kostschool : het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten Jos Perry 1991
De woeste avonturen van de Bokkerijders door G. Ramaekers en Theo Pasing 1972
Limburg door Felix Rutten; met 74 afb. naar photographische opnamen van Aug.F.W. Vogt ... [et al.] 1918
Sterren en dauw Jac. Schreurs; samengest. en ingel. door Bernard Verhoeven 1935
Kroniek eener parochie (4 edities) Jac. Schreurs 1941-1948, 1948, 1947, 1941
Mijn moeder Elisabeth : roman uit de mijnwerkerswereld Jacques Schreurs M.S.C 1947
Es God bleef : bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag door Léon Veugen; mèt teikeningskes vaan Pieke Dassen 1960
Avonturen in het Land van Rode : geschiedkundig leerleesboek voor de hoogste klassen van de R.K. lagere scholen en voor het R.K. voortgezet onderwijs door A.J. Toussaint; met tek. van W.A.G.H. Hendrikx 1939
Limburgensia : beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch   1947
25 minneliederen, Henric van Veldeke Jef Notermans 1977