COLLEGECYCLUS 2018

Naast de jaarlijkse  WRF-collegecyclus is er dit jaar de mogelijkheid in te schrijven voor de Dr. Lou Spronck-lezing. 

Collegecyclus
Het thema van de collegecyclus van dit jaar is: Vreemd in Limburg.

De reeks bestaat uit de volgende lezingen:

10-10-2018
Prof. Dr. Joep Geraedts: Vreemd DNA in Limburg

Joep Geraedts is geboren in Swalmen, studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde in
Leiden voordat hij in 1982 hoogleraar genetica en celbiologie aan de Universiteit Maastricht
werd. Na zijn pensionering in 2013 is hij o.a. voorzitter van een aantal stichtingen waaronder
het Winand Roukens Fonds geworden. In de lezing zal hij aan de hand van verschillende typen
DNA onderzoek laten zien dat migratie van alle tijden is en Limburg door de eeuwen heen veel
vreemd volk op bezoek heeft gehad waarvan de sporen in het DNA zijn achtergebleven.

24-10-2018
Dr. Lotte Thissen: Vreemd: Erbij horen door er niet bij te horen

Lotte Thissen is opgeleid als cultureel antropoloog en op 11 januari 2018 aan de Universiteit
Maastricht gepromoveerd op een proefschrift waarin ze in haar geboortestad Roermond heeft
onderzocht welke manier taal speelt bij het met elkaar omgaan in het dagelijks leven in
Limburg. Onder andere de manier waarop mensen elkaar aanspreken en het gevoel hebben er
wel of niet bij te horen komen in de lezing aan de orde.

7-11-2018
Ton van Reen: Vreemd volk in eigen huis

Ton van Reen is schrijver en journalist, opgegroeid in Helden-Panningen en publiceert boeken.
In veel van zijn werk onderzoekt hij waarom er in de loop van de eeuwen zoveel mensen die
hier thuis waren verstoten werden, zoals mongoloïde kinderen, zoals ze toen genoemd werden,
die niet gedoopt mochten worden omdat ze volgens de RK-Kerk kinderen van de duivel zouden
zijn. In de volksverhalen bleven ze bekend als kubla walda, kaboten en kabouters.
Maar ook groepen mensen, zoals Roma en Sinti, die hier al eeuwen thuis waren, mochten geen
dak boven hun hoofd hebben omdat ze heidenen zouden zijn en ‘heidens’ moesten blijven,
zodat men ze voortdurend kon blijven opjagen. Ook zij waren slachtoffer van het complot van
de Kerk tegen allen die onze streken vreemd zouden zijn en dat vooral moesten blijven.
 

Karl-DittrichzaalDe plaats van handeling en de tijd zijn hetzelfde als andere jaren: Karl Dittrichzaal van de
Universiteit Maastricht, Bonnefantenklooster, Bonnefantenstraat 2 te Maastricht op
woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur.

 

 

 


Na overmaking van de donateursbijdrage 2018 op bankrekeningnummer NL25INGB0679362738
t.n.v. penningmeester Dr. Winand Roukens Fonds vóór 1 oktober van dit jaar is deze
collegereeks voor donateurs van het fonds gratis toegankelijk.

De kosten voor deze reeks bedragen voor niet-donateurs: studenten € 6,- en overigen € 15,-. Het is ook mogelijk in te schrijven voor de afzonderlijke colleges.

De kosten bedragen per college: € 2,- resp. € 5,-.
Aanmelding via de website: http://www.winandroukensfonds.nl/contactDr. Lou Spronck lezing
Bijgaand een uitnodiging aan voor de Dr. Lou Spronck lezing op donderdag 13 september. De spreker is Prof.dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht. De titel van de lezing is: ”De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”- een pleidooi voor meertaligheid”. Omdat deze lezing aansluit bij het thema van de lezingencyclus ontvangt u deze uitnodiging.

Hierbij willen we nadrukkelijk vermelden dat opgave per email bij het secretariaat: secr.hislk@maastrichtuniversity.nl verplicht is.
Bij overtekening ontvangt u een email.