Het WRF beheert de collectie van ongeveer 5000 boeken die Dr. Winand Roukens heeft nagelaten. In 2012 is een begin gemaakt met de digitalisering van deze collectie. De reeds gedigitaliseerde boeken zijn in te zien en te raadplegen op de website van DBNL.

Zoek door al onze boeken

Project Digitalisering

Kort na de aanstelling van Prof. Dr. Leonie Cornips als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht heeft zij het project ‘Limburgse Letteren Online’, gestart met als doel de Limburgse letterkundige geschiedenis en literair cultureel erfgoed vast te leggen en zichtbaar te maken in het DBNL-Limburg portaal . Aan dit project heeft WRF zowel in 2012 als in 2013 een grote financiële bijdrage geleverd. Daardoor is het mogelijk geworden om titels uit het bestand van het fonds te selecteren en te digitaliseren op een manier waarbij de werken gespaard zijn en voor de bibliotheek behouden zijn gebleven. Op 31 januari 2013 vond in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht de presentatie plaats van het DBNL Limburg-portaal.

Overzicht van de gedigitaliseerde boeken