Fout in donateursbrief

ATTENTIE !!!!

In de donateursbrief van mei 2019 staat abusievelijk een foutief mailadres vermeld m.b.t. het reserveren van kaarten voor de NUL Lustrum Dies Natalis 5 x 11. Het juiste mailadres is secretaris@winandroukensfonds.nl